Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Итгэлцлийн үйлчилгээ

БИД ББСБ нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол хангаж ажилладаг бөгөөд Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтөй билээ.

Итгэлцэл нь иргэн Таны мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан авч зах зээлийн эрсдэл үнэгүйдлээс хамгаалж өндөр үр шим ашиг олж өгөх зорилгоор харилцан ашигтай хамтран ажилладаг үйлчилгээ юм.

Хугацаа:   6 - 12 сар

Үр шим:    Төгрөг  14,4 - 16,8%     Ам.доллар  6 - 7,2%

Итгэлцлийн үйлчилгээний давуу талууд:

  • Арилжааны банкуудын хүүнээс өндөр ашиг /үр шим/ хүртээнэ.
  • БИД ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны байнгын хяналтанд байдаг ба өөрийн хөрөнгийн хэмжээ өндөр тул эрсдэлгүй.
  • Гэрээний хугацаанд багтаан  мөнгөн хөрөнгийн 80 хүртэлх хувьд шуурхай зээл авах.